UAB „Parsekas“ veikla vykdoma nuo 2003-iųjų metų, tad patirtis – vienas svarbiausių įmonės privalumų. Pagrindinė veikla apima užterštų vandenų surinkimą iš valstybinio Klaipėdos jūrų uosto akvatorijos bei atliekų surinkimą iš kitų gamybinių objektų. Surinktos atliekos yra pristatomos į utilizavimo stotis, kuriose jos yra tinkamai utilizuojamos, perdirbamos. Darbai atliekami apvažiavimo būdu, taip savo klientams užtikrinant didžiausią greitį, operatyvų darbų atlikimą ir kokybę.

Įmonė surenka visų rūšių atliekas: skystas, kietas, pavojingas, nepavojingas. Jos yra kraunamos į specialius konteinerius, talpyklas. Apvažiavimo metu naudojama inovatyvi įranga – tiek vandens, tiek sausumos transportas. Darbai atliekami visą parą, ištisus metus.

UAB „Parsekas“ komandoje dirba kvalifikuoti, savo sferos profesionalai, kurie yra apmokyti surinkti nepavojingas ir pavojingas atliekas. Komandą siunčiama į įvairius mokymus, kurių metu įgaunama žinių galinčių kelti profesinės kvalifikacijos lygį. Darbus atlieka įvairūs savo sferos specialistai įskaitant ir atsakingus, galinčius konsultuoti aplinkos apsaugos tvarkymo klausimais. UAB „Parsekas“  įmonei svarbu, kad klientas visas paslaugas gautų vienoje vietoje. Tai – didelio įsipareigojimo klientui, verslui bei gamtai standartas, kuris puoselėjamas laikantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos reikalavimų.

UAB „Parsekas“ stiprybės:

  • Patirtis
  • Greitis
  • Inovatyvumas
  • Lojalumas klientui
  • Prisitaikymas prie įvairių situacijų

 Tikslas

Puoselėti tiek sausumoje esančių objektų, tiek vandens telkinių švarą, ekologiją, vadovautis žiedinės ekonomikos principais, konsultuoti teršalų surinkimo klausimais.

Vizija

UAB „Parsekas“ siekia kurti tvaresnę ateitį, pasirūpinti vandens telkiniais, prisidėti prie esminių ekologinių standartų, kurie puoselėjami ne tik atliekant darbus, tačiau ir šviečiant visuomenę.

Misija

Ne tik pagerinti verslų procesų optimizavimą, našumą, tačiau ir skatinti visuomenę domėtis teršalų poveikiu aplinkai bei žmogui.

Vidutinis UAB „Parsekas“ metinis surinktų naftos produktais užterštų atliekų kiekis yra apie 15 000 tonų. Nuolat siekiama plėsti veiklos sritis, didinti surenkamų nafta užterštų atliekų kiekį.

Esame įsipareigoję aplinkai

Mūsų klientai pasitiki UAB „PARSEKAS“ paslaugomis, kurios teikiamos laikantis tvarumo, ekonomijos bei sąžiningumo principų. Siekdami išsaugoti bei puoselėti vandens bei sausumos erdves, esame įsipareigoję saugoti aplinką. Aktyviai tobuliname veiklą nusistatydami sau vis aukštesnius aplinkosauginius reikalavimus, orientuojamės į žalią ateitį, kurią kuriame įtraukdami pažangius sprendimus ir technologijas.

Operatyviai atlikdami teršalų surinkimą iš laivų valstybinio Klaipėdos jūrų uosto akvatorijos ir atliekų surinkimą iš kitų gamybinių objektų mes siekiame:

  •  Švaresnio oro
  •  Švaresnio grunto
  •  Švaresnių vandens telkinių
  •  Tvaresnio verslo

Esame įsipareigoję aplinkai ir savo partneriams, todėl kasdien dirbame dėl ateities, kurios dalimi tikimės būti.

Susisiekite