Uostas

 • Visų rūšių atliekų surinkimas, importas
 • Naftos atliekų tvarkymas
 • Teršalų rinkimas nuo vandens
 • Talpyklų valymas
 • Pavojingų krovinių operacijų priežiūra
 • Gėlo vandens tiekimas laivams
 • Prekių pristatymas laivu
 • Šiukšlių konteinerių nuoma ir pristatymas Klaipėdos uoste
 • Naftą sorbuojančių produktų tiekimas
Sausuma
 • Visų rūšių atliekų tvarkymas, importas
 • Naftos atliekų tvarkymas
 • Skystų krovinių gabenimas autocisternomis
 • Stambiagabaričių krovinių gabenimas autotransportu
 • Pavojingų krovinių operacijų priežiūra
 • Geriamo vandens tiekimas autocisternomis
 • Taršos ir avarijų padarinių likvidavimas
 • Šiukšlių konteinerių nuoma ir pristatymas
 • Naftą sorbuojančių produktų tiekimas
 • Mazuto tiekimas
 • Pridėtinę vertę turinčių atliekų supirkimas
Mūsų išskirtinumai
Socialinė atsakomybė

UAB „Parsekas“ komanda kasdien dirba vardan siekio kurti ilgalaikę, subalansuotą aplinką. Tiek įmonės viduje, tiek rūpinantis klientų keliamomis užduotimis, galiausiai, visa kita aplinka, kuri yra kiekvieno iš mūsų namais. Mūsų įmonės koncepcija neatsiejama nuo etiškos bendrystės principų, aukštos kokybės darbo sąlygų mūsų komandos nariams, atvirumo klientams bei siekio aktyviai didinti sau keliamus standartus.

Apie mus
Esame įsipareigoję aplinkai

Mūsų klientai pasitiki UAB „PARSEKAS“ paslaugomis, kurios teikiamos laikantis tvarumo, ekonomijos bei sąžiningumo principų. Siekdami išsaugoti bei puoselėti vandens bei sausumos erdves, esame įsipareigoję saugoti aplinką. Aktyviai tobuliname veiklą nusistatydami sau vis aukštesnius aplinkosauginius reikalavimus, orientuojamės į žalią ateitį, kurią kuriame įtraukdami pažangius sprendimus ir technologijas.

Plačiau apie mus

Bendras kiekis surinktų atliekų (nuo 2018 m.), tonomis
131 208
Pavojingų atliekų surinkta, tonomis
69 030
Užterštų vandenų surinkta, tonomis
58 267
Susisiekite